Meestal niet, de acupuncturist is opgeleid om zelf een werkdiagnose te stellen. Het komt echter voor dat ze u na het eerste consult aanraadt alsnog met een arts contact op te nemen voor bijvoorbeeld nader overleg of onderzoek. Het kan ook voor haar relevant zijn om bepaalde onderzoeksgegevens te kennen. In een dergelijk geval zal er contact gelegd worden met de huisarts of zullen er gegevens zoals bv röntgen-, bloed- of MRIverslagen worden opgevraagd.

Overigens krijgt de huisarts of specialist -als de patiënt hierom verzoekt- een verslag van het behandelresultaat van de acupuncturist.

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen