De bekendste vorm van acupunctuur is de behandeling met dunne naalden. De acupuncturist plaatst de naalden op bepaalde acupunctuurpunten in uw lichaam. Deze punten bevinden zich op de meridianen of energiebanen. Door de behandeling worden de punten gestimuleerd. De naalden blijven enige tijd pijnloos zitten.

Soms maakt de acupuncturist gebruik van electro-acupunctuur: Er wordt dan een stroompje op de naalden gezet. Afhankelijk van het gewenste effect zijn dit soms heel snelle, hoge frequenties en in een ander geval juist heel lage. Bij klachten als pijn, incontinentie en depressie kan hiermee het effect versterkt worden.

Ook kan zij ooracupunctuur gebruiken: kleine naaldjes of bolletjes in het oor om de behandeling te versterken.

Laseracupunctuur is een andere, moderne toepassing. Dit wordt vooral toegepast als naalden niet gebruikt kunnen of mogen worden. Ook bij kinderen of angstige patiënten kan de acupuncturist er voor kiezen de acupunctuurpunten met laser te stimuleren.

Soms wordt meetapparatuur gebruikt om uw energiehuishouding in kaart te brengen; hierover leest u meer bij bioresonantie.

Bovengenoemde technieken kunnen tegelijk binnen een behandeling gecombineerd worden, maar worden daar waar nodig ook apart ingezet.

De acupuncturist probeert de patiënt ook inzicht te geven wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is en wat zij daaraan gaat proberen te doen. Daar waar nodig vraagt zij echter ook actie van de cliënt. Aandacht voor leefwijze, voeding en eigen verantwoordelijkheid zullen ook bijdragen aan het gezond worden en blijven.

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen