De acupuncturist, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur N.V.A., kan in veel gevallen het lichaam zo goed reguleren, dat het energie-evenwicht blijvend hersteld wordt. Daarmee worden er voorwaarden gecreëerd zodat het lichaam zelf kan herstellen. Indien de patiënt klachtenvrij is of de stijgende lijn van herstel is goed ingezet, wordt de behandeling beëindigd.

Het aantal behandelingen is per klacht en per patiënt verschillend. In het eerste consult probeert de acupuncturist daar een uitspraak over te doen; meestal varieert het tussen de 4 en 10 behandelingen. Aanvankelijk eens per week of per twee weken; zodra het kan gaat de behandelfrequentie omlaag naar eens per maand en zal er verder worden afgebouwd.

Hoe vaak en hoe lang iemand onder behandeling zal blijven, is afhankelijk van de klachten en bij wie deze klachten zich manifesteren.

Soms verdwijnen klachten niet volledig, maar worden ze wel verlicht. Het kan betekenen dat er een onderhoudsbehandeling wordt voorgesteld (bijvoorbeeld eens per maand), soms ook kan het betekenen dat iemand steeds in een bepaalde periode een aantal behandelingen nodig heeft. 

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen