Tijdens het eerste consult is er meestal ter sprake gekomen hoe vaak u waarschijnlijk behandeld moet worden. Afhankelijk van de klacht zal dat variëren tussen de 2 en 10 keer. De behandelfrequentie kan sterk verschillen; vaak wordt er gestart met één behandeling per 3 á 4 weken.

Klachten die al wat langer bestaan hebben vaak meer aandacht en hulp nodig hebben dan klachten die pas kort bestaan. Na het eerste gesprek of onderzoek zal uw therapeut u informeren over wat zij denkt over het aantal behandelingen en de behandelingsfrequentie.

Uw therapeut probeert u ook inzicht te geven wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is en wat zij daaraan gaat proberen te doen. Daar waar nodig vraagt zij ook actie van de cliënt. Aandacht voor leefwijze, voeding en eigen verantwoordelijkheid zullen altijd bijdragen aan het gezond worden en blijven.

Soms verdwijnen klachten niet volledig, maar kunnen ze wel verlicht worden. Het kan betekenen dat er een onderhoudsbehandeling wordt voorgesteld (bijvoorbeeld eens per maand), soms ook kan het betekenen dat iemand steeds in een bepaalde periode een aantal behandelingen nodig heeft (bijvoorbeeld preventie bij hooikoorts).

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen