Het is goed om de dag van de behandeling enige rust in acht te nemen. Licht bewegen zal eerder gunstig werken, zware inspanning niet. Na de behandeling heeft het lichaam energie en tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen; de meeste mensen voelen zich na een behandeling kortdurend licht vermoeid of loom.

Een te zware inspanning na een behandeling kan ervoor zorgen dat de door de behandeling ingezette verbetering verloren gaat of vermindert. Een enkele keer zal uw behandelaar strikte instructies geven wat wel of niet te doen. Bijna iedereen krijgt het advies na een behandeling extra te drinken.

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
NVA Zorggeschil
© Copyright 2023 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen