De dry needling therapeut voelt opnieuw aan de behandelde triggerpoints hoe het met de spanning zit. Ze informeert uiteraard ook na een eventuele reactie of verandering van uw klachtenpatroon na de behandeling. Daar waar nodig wordt de behandeling herhaald of aangepast (meer triggerpoints, andere triggerpoints).

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen