De kinderosteopathie is een specialisme binnen de osteopathie. Om zuigelingen en kinderen te behandelen is het belangrijk de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind goed te kennen. Kennis van de normale sensorische, emotionele en neurologische ontwikkeling van het kind en de specifieke kinderpathologie is noodzakelijk om baby’s, peuters en oudere kinderen adequaat te kunnen behandelen.

Net zoals bij de volwassen patiënt wordt er door de kinderosteopaat onderzocht of alle structuren van het kleine lichaam goed bewegen. Daarbij moet u denken aan een controle van de beweeglijkheid van de wervelkolom, het bekken en schedelbeenderen, maar ook controle van de beweeglijkheid van spieren, gewrichten en organen. De ouders of verzorgers van de jonge patiënt kunnen de osteopaat soms al aanwijzingen geven over mogelijk oorzaken; door gericht vragen te stellen kan de kinderosteopaat dit verder uitdiepen.  

Het is belangrijk te beseffen dat de geboorte is voor elk kind lichamelijk zwaar belastend is. Zelfs een ogenschijnlijk makkelijke bevalling zal nog veel van de baby vragen. Tijdens de passage in het geboortekanaal wordt het schedeltje aan alle kanten gecomprimeerd. Na de bevalling nemen de schedelbeenderen de normale positie weer in. Hier kunnen soms haperingen in optreden met klachten tot gevolg.

Ook het nekje van de baby kan problemen geven. Het zijn met name de bovenste nekwervels die -door de spildraaien die de boreling moet maken- “geblokkeerd” kunnen raken. Indien het ontstane bewegingsprobleem van de nek niet door het lichaam zelf opgelost kan worden, kan dit later een verstorende factor in alle ontwikkelingsaspecten van het kind zijn. Juist blokkeringen van nekwervels verhinderen bijvoorbeeld dat prikkels van de zintuigen goed verwerkt worden. Het kan ertoe leiden dat de hersenen niet voor een correcte aan- of bijsturing zorgen met problemen in bijvoorbeeld de ontwikkeling van het bewegen.

Kinderosteopathie is overigens niet alleen voor baby’s; ook peuters, kleuters en pubers met klachten (denk ook aan snelle groei) verdienen een osteopathisch onderzoek en eventuele behandeling!

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen