Tijdens het eerste bezoek vraagt de osteopaat naar de klachten. Hiervoor wordt veel tijd uitgetrokken (45-60 minuten), want vaak is er verband tussen verschillende klachten, dat goed moet worden onderzocht. Niet alleen uw klachten worden doorgesproken, er kunnen ook vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid: hart en bloedvaten, luchtwegen, eventuele behandelingen uit het verleden, medicijngebruik, overig onderzoek, etc. De osteopaat stelt zich de vraag of u bij hem aan het goede adres bent of dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan door bijvoorbeeld een arts. Een osteopaat weet ook wanneer hij u niet kan helpen.

Mocht de conclusie zijn dat u beter af bent bij een van onze andere therapieën, dan bespreekt hij dit met u. Het komt ook voor dat er een gecombineerd behandelplan wordt opgesteld; zo kan bijvoorbeeld Dry Needling zorgen voor minder spierspanning, waardoor de osteopaat de mobilisaties beter kan uitvoeren. De orthomoleculair therapeut kan u adviseren met voeding waardoor de darmen bijvoorbeeld beter werken, waarna de osteopaat de soepelheid van de darmen nog verder kan verbeteren.

Indien er geen contra-indicatie worden  gevonden, wordt de patiënt na de intake lichamelijk onderzocht. Daarbij wordt het hele lichaam onderzocht op beweeglijkheid. Het gaat de osteopaat dan om vastzittende gewrichten en spieren, een gespannen middenrif of bindweefsel rondom de organen. Dit gebeurt in stand of in zittende houding.

Zowel het onderzoek als de behandeling voert de osteopaat met zijn handen uit. Deze zijn zo geoefend dat hij, naast de beweeglijkheid van alle grote en kleine gewrichten, ook de positie, vorm en beweging van de organen kan voelen.

Een osteopaat kijkt naar het hele lichaam; in eerste instantie zal het accent gelegd worden op het onderzoeken en behandelen van (bio)mechanische stoornissen. Een verzakking, verkrampingen, verklevingen (al dan niet ontstaan door operatielittekens) blijken vaak de aanleiding te zijn voor verschillende klachten. Na het onderzoek worden de gevonden stoornissen met de patiënt doorgesproken en wordt er eveneens gesproken over hoe de klacht heeft kunnen ontstaan en wat de osteopaat kan betekenen bij het oplossen van deze problemen. Wanneer overleg met uw (huis)arts nodig is, wordt ook dit met u besproken. De osteopaat geeft, als het kan, een indicatie voor het aantal te geven behandelingen.

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
NVA Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen