Tijdens het eerste consult is er meestal ter sprake gekomen hoe vaak u waarschijnlijk behandeld moet worden. Afhankelijk van de klacht zal dat variëren tussen de 2 en 10 keer. De behandelfrequentie kan sterk verschillen; vaak wordt er gestart met één behandeling per 3 á 4 weken. Soms is in de beginfase de frequentie hoger en wordt er, zodra het mogelijk is afgebouwd, naar een lagere behandelfrequentie.

Problemen die al wat langer bestaan hebben vaak meer aandacht en hulp nodig hebben dan klachten die pas kort bestaan. Na het eerste gesprek of onderzoek zal uw therapeut u informeren over wat hij denkt over het aantal behandelingen en de behandelingsfrequentie.

De behandelfrequentie ligt beduidend lager dan bij andere behandelingsmethoden. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan de nieuwe bewegingswinst aan te passen. In de praktijk blijkt dit ongeveer één keer in de drie à vier weken te zijn.

De osteopaat probeert de patiënt ook inzicht te geven wat de oorzaak van de verstoring binnen het lichaam is en wat hij daaraan gaat proberen te doen. Daar waar nodig vraagt hij ook actie van de cliënt. Aandacht voor diens leefwijze, voeding en eigen verantwoordelijkheid zullen ook bijdragen aan het gezond worden en blijven.

De behandeling wordt gestopt als het behandeldoel is bereikt: u heeft geen klachten meer of vindt dat u voldoende bent opgeknapt.

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
NVA Zorggeschil
© Copyright 2023 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen