Osteopathie is een absoluut veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit anatomie, fysiologie en ook neurologie en embryologie. De gebruikte technieken worden uitsluitend met de handen uitgevoerd.

In Nederland is de kwaliteit van osteopathie gewaarborgd doordat geregistreerde behandelaars lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie. Door de NVO worden eisen gesteld aan zowel de behandelaar als de praktijkvoering. Deze beroepsvereniging maakt onderdeel uit van een grotere organisatie met o.a. een kwaliteitsregister en een stichting voor wetenschappelijk onderzoek.

De osteopaten die in ons centrum werkzaam zijn:

– aangesloten bij de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie)
– ingeschreven in het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie)

'Wij behandelen geen klachten, wij behandelen mensen' Maak kennis met ons team
NVO NRO
NVA Zorggeschil
© Copyright 2024 Makkink - Centrum voor Complementaire Geneeswijzen